Soroca

O mare parte din cărțile de mai jos fac parte din colecțiile Bibliotecilor Digitale: București, Cluj și reflectă istoria Ținutului Soroca.
 1. Adamescu Gh. Dicționar istoric-geografic. Vol. I
 2. Adamescu Gh. Dicționar istoric-geografic. Vol. II
 3. Albina revista pentru popor. Anul XXIII. No. 33-35. 16 octombrie – 1 noembrie 1924
 4. Albumul Basarabiei în jurul Marelui eveniment al Unirii
 5. Anuarul Arhivei de Folclor. II. 1933 (Rublenița)
 6. Anuarul Institutului de Istorie Națională. Vol II. 1923
 7. Anuarul Institutului de Istorie Națională. Vol. VI (1931-1935)
 8. Arhiva: Organul Societății Istorico-Filologice din Iași. Revistă de filologie, istorie și cultură românească. Anul XXVIII. Octombrie 1921. No. 2
 9. Atlas Istoric Geografic al Neamului Românesc. 1920
 10. Axinte Uricariul. Cronica paralelă a Țării Românești și a Moldovei. Vol. I. 1993
 11. Axinte Uricariul. Cronica paralelă a Țării Românești și a Moldovei. Vol. II. 1994
 12. Bălan Teodor. Vornicia în Moldova. 1931
 13. Basarabia și Bucovina de Sus sub noua stăpânire
 14. Basarabia: Considerațiuni generale, agricole, economice și statistice. 1919
 15. Basarabia Română. Antologie. 1996
 16. Bezviconi G. G. Călători Ruși în Moldova și Muntenia. 1947
 17. Bezviconi G. G. Profiluri de ieri și de azi. Articole. 1943
 18. Biserica și Școala. Revistă bisericească, școlară, literară și economică. Anul XLII. Nr. 18. 29 aprilie 1918
 19. Biserica și Școala. Revistă bisericească-culturală. Anul XLII. Nr. 19. 6/19 maiu 1918
 20. Biserica și Școala. Revistă bisericească-culturală. Anul XLII. Nr. 33. 12 (25) august 1918 (șezători biblioteci)
 21. Biserica și Școala. Revistă bisericească-culturală. Anul LIV. Nr. 40. 5 octombrie 1930
 22. Bogza Geo. Țări de piatră, de foc și de pământ. 1939
 23. Boldur A. V. Istoria Basarabiei. Contribuții la studiul Istoriei Românilor. Vol. I. Epocile vechi (până la sec. XVII) 1436 – 1936. 1937
 24. Brătianu Gheorghe. Basarabia drepturi naționale și istorice
 25. Buletinul Comisie Istorice a României. Vol. VII. 1928
 26. Buletinul Grădinii Botanice și al Muzeului Botanic. Vol. XXI. Nr. 3-4 1941
 27. Cadre didactice a Liceului de fete din Soroca
 28. Călători străini despre Țările Române. Vol. VII. 1980.
 29. Călători străini despre Țările Romne. Vol. VIII. 1983
 30. Călători străini despre Țările Române. Vol. X. Partea a II-a. 2001
 31. Calicul. Umor și satiră. Anul XXXXIV. Nr. 9
 32. Cantemir Dimitrie. Descrierea Moldovei. 1909
 33. Cărțile Săteanului Romanu. Scriere periodica pentru trebuințele poporului. Gherla, 1876-1886 (lupta lui Ștefan la Soroca)
 34. Cele trei crișuri. Revistă de cultură. Anul IV. iulie 1923 (Sadoveanu)
 35. Cele trei crișuri. Revistă de cultură. Anul XI. mai-iunie 1940
 36. Cercetari-istorice-Muzeul-Istorie-Moldovei-Iasi-2014
 37. Cetatea cu monografia orașului SOROCA. 1932
 38. Ciobanu Ștefan. Basarabia: Monografie. Chișinau-1926
 39. Chemarea Tinerimei Române. Anul VI. Nr. 21, 31 mai 1931
 40. Chirica V., Bodi G. Contributii la crearea unui sistem informatic pentru modelarea atlasului geografic al spatiului carpato-nistrean
 41. Chronica husilor și a episcopeiei cu aseminea numire dupre documentele episcopeie si alte monumente ale terei scrisa de episcopul Dunării-de-Josu Melchisedek. 1869
 42. Clujul Românesc. Anul III. Nr. 21. 24 mai 1925
 43. Clujul Românesc. Anul VI. Nr. 5-6. 12 februarie 1928
 44. Clujul Românesc. Anul VI. Nr. 7-8. 4 martie 1928
 45. Colecție de Nuvele Istorice și diferite Discursuri publicate în diarul Curierul Satelor. 1898
 46. Convorbiri literare. Anul XVI. No. 1. 1 aprilie 1882
 47. Constantinescu Nic. M. Soroca: Descriere istorică, geografică, economică și culturală. 1943
 48. Contrapunct. Revisă literară. – An.1. Nr. 92 1941
 49. Corfuz I. Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al XVII-lea. 1983
 50. Cronici turcești privind Țările Române. Extrase Vol. II. Sec. XVII – începutul sec. XVIII. 1974
 51. Cronici turcești privind Țările Române. Extrase Vol. III. Sfârșitul sec. XVI – sfârșitul sec. XIX. 1980
 52. Cu privire la domnia lui Ștefan Lacusta
 53. Cultura Poporului. – An.1(1921). – Cluj, 1921. Apare în fiecare Duminică.
 54. Cultura Poporului. Anul II. Nr. 47. martie 1922 (soarta unui moldovan din Soroca)
 55. Cultura Poporului. Anul III. Numărul 37. 9 decembrie 1923
 56. Cultura Poporului. Anul IV. Nr. 47. 17 februarie 1924
 57. Cultura Poporului. Anul IV. Nr. 72. 10 august 1924
 58. Cultura Poporului. Anul IV. Nr. 77. 14 septembrie 1924
 59. Cultura Poporului. Anul V. Nr. 100. 5 martie 1925 (soloneț)
 60. Cultura Poporului.Anul V. Nr. 102. 15 martie 1925
 61. Cultura Poporului. Anul VII. Nr. 109. 7 mai 1925
 62. Cultura Poporului. Anul V. Numărul 115. 21 iunie 1925
 63. Cultura Poporului. Anul V. Nr. 123. 16 august 1925
 64. Cultura Poporului. Anul V. Nr. 136. 22 noiembrie 1925
 65. Cultura Poporului. Anul V. Nr. 139. 14 decembrie 1925
 66. Cultura Poporului. Anul VI. Nr. 142. Anul Nou 1926
 67. Cultura Poporului. Anul VI. Nr. 144. 18 ianuarie 1926
 68. Cultura Poporului. Anul VI. N-ul 146. 31 ianuarie 1926
 69. Cultura Poporului. Anul VI. No. 147. 7 februarie 1926
 70. Cultura Poporului. Anul VI. Nr. 148. 14 februarie 1926 (trecut, viitor)
 71. Cultura Poporului. Anul VI. Nr. 149. No. 21 februarie 1926
 72. Cultura Poporului. Anul VI. No. 150. 28 februarie 1926
 73. Cultura Poporului. Anul VI. No. 151. 7 martie 1926
 74. Cultura Poporului. Anul VI. Nr. 152. 14 martie 1926 (Soroca în trecut și prezent)
 75. Cultura Poporului. Anul VI. Nr. 153. 21 martie 1926 (Soroca în trecut și prezent)
 76. Cultura Poporului. Anul VII. Nr. 188. 6 martie 1927
 77. Cultura Poporului. Anul VII. Nr. 191-192. 3 aprilie 1927
 78. Cultura Poporului. Anul VIII. Nr. 227. 29 aprilie 1928 (monumentul Stan Poetaș)
 79. Cultura Poporului. Anul VIII. Nr. 229. 13 mai 1928 (biserica Zastînca)
 80. Cultura Poporului. Anul VIII. Nr. 239. 22 iulie 1928 (hrișcă)
 81. Cultura Poporului. Anul VIII. Nr. 248. 14 octombrie 1928
 82. Cultura Poporului. Anul VIII. Nr. 256. 9 decembrie 1928
 83. Cultura Poporului.Anul IX. Nr. 276. 28 aprilie 1929
 84. Cultura Poporului.Anul X. Nr. 330. 22 iunie 1930 (învățământ)
 85. Cultura Poporului.Anul X. Nr. 334-335. 10 august 1930 (liceul de fete)
 86. De Strajă. Revista „Strajii Țării” pentru tineret. Anul I. Nr. 7-8. iulie-august 1938
 87. Densușianu Nic. Domnii glorioși și căpitanii celebri ai Țărilor Române. I. 1912
 88. Despre Gheorghie Stefan Voevod. Domnul Moldovei. (1653 – 1668) de Alexandru Papadopul Calimah. 1886
 89. Diaconescu E. Românii din răsărit – Transnistria. 1942
 90. Documente privind Istoria României. Veacul XVI. A. Moldova. Vol. I. (1501 – 1550). 1953
 91. Documente privind Istoria României. Veacul XVII. A. Moldova. Vol. II. (1606 – 1610). 1953
 92. Documente privitoare la Istoria lui Mihai Viteazul publicate de P. P. Panaitescu
 93. Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. XXVII. (1643 – 1644). 2005
 94. Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. XXVIII. (1645 – 1646). 2006
 95. Dumineca. Anul XVI. No 7. 12 februarie 1939 (un caz)
 96. Dunăreanu N. Nădejdi Spulberate: Nuvele, Schițe, Amintiri. 1928
 97. Edilitatea Orașelor și Satelor din România Mare. 1921
 98. Figuri Contemporane din Basarabia. a-d. 1939
 99. Figuri Contemporane din Basarabia. e-n. 1939
 100. Figuri Contemporane din Basarabia. n-z. 1939
 101. Forum Cultural. Anul XII. Nr. 1, februarie 2012
 102. Furnica. Anul XXIV. Nr. 9. 1929
 103. Furnica. Anul XXV. Nr. 1. iunie 1929
 104. Gândirea Literară – Artistică – Socială. Anul I. No. 5. 1 iulie 1921
 105. Gândirea Literară – Artistică – Socială. Anul I. No. 12. 15 octomvrie 1921
 106. Gazeta Transilvaniei. Anul LXVII. Nr. 179. 15 (28) august 1904 (portul)
 107. Gazeta Transilvaniei. Anul LXIX. Nr. 9. 13 (26) ianuarie 1906
 108. Gazeta Transilvaniei. Anul LXXV. Nr. 90. 25 aprilie (8 maiu) 1912
 109. Gazeta Transilvaniei. Anul LXXV. Nr. 162. 24 iulie (6 august) 1912
 110. Gazeta Transilvaniei. Anul al LXXXVI-lea. Nr. 52. 11 martie 1923
 111. Gazeta Transilvaniei. Anul al CXXXVII-lea. Nr. 4. 13 ianuarie 1924
 112. Gazeta Transilvaniei. Anul LXXXVIII-lea. Nr. 46. 6 mai 1925
 113. Gazeta de Transilvania. Alul al LXXXIX-lea. Nr. 39. 16 aprilie 1926
 114. Gazeta Transilvaniei. Anul al XC-lea. Nr. 87. 24 august 1927
 115. Gazeta Transilvaniei. Anul al XC-lea. Nr. 103. 7 octombrie 1927
 116. Gazeta Transilvaniei. Anul al XCI-lea. Nr. 70. 6 iulie 1928 (fenomen)
 117. Gazeta Transilvaniei. Anul al XCV-lea. Nr. 11. 7 februarie 1932
 118. Geografia Țerilor Romane. Pentru clasele primare de Dimitrie Gusti. Edițiunea a treia. 1867
 119. Georgescu Ioan. Învățătură și petrecere. Carte de citire. 1922
 120. Giurgea Eugeniu E. Din trecutul și prezentul Basarabiei. 1928
 121. Giurescu C. C. Istoria Românilor II. Partea a doua. De la Mircea cel Bătrân și Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul 1943
 122. Giurescu C. C. Istoria Românilor III. Partea întâi. De la moartea lui Mihai Viteazul până la sfârșitul epocii fanariote (1601 – 1821). 1944
 123. Giurescu C. C. Istoria Românilor III. Partea doua. De la moartea lui Mihai Viteazul până la sfârșitul epocii fanariote (1601 – 1821). 1946
 124. Giurescu C. Letopisețul țării Moldovei de la Istratie până la domnia a doua a lui Antioh Cantemir (1661 – 1705). 1913
 125. Hora de la Soroca-bessarabie-Anglais
 126. Hora de la Soroca
 127. Indicatorul localitatilor din Romania 1941
 128. Înfrățirea Românească. Anul VII. No. 22. 15 septembrie 1931
 129. Ion Jalea. Basarabia. Descrierea – Istoria – Unirea. împreună cu harta Basarabiei
 130. Ion-Vodă cel Cumplit (Oamenii Mari ai României). (1572-1574) de B. Petriceicu Hâjdeu. 1865
 131. Iorga N. Basarabia Noastră scrisă după 100 ani de la răpirea ei de către Ruși. Studii și documente cu privire la Istoria Românilor. Vol. XXIV. 1912
 132. Iorga Nicolae. Carol al XII-lea, Petru cel Mare și Țerile noastre (1709-1714)
 133. Iorga N. Istoria Armatei Românești. Vol. I. (Până la 1599) 1910
 134. Iorga N. Istoria Românilor. Vol. VI. Monarhii. 1938
 135. Iorga N. Memorii. Încercare guvernării peste partide (1931-2). Vol. VI. 1939
 136. Ispisoace și Zaspise publicate Gh. Ghibănescu. (Documente slavo-române). Vol. I. Partea I. (1400 – 1600). 1906
 137. Istoria Imperiului Ottomanu crescerea si caderea lui cu note forte instructive de Demetriu Cantemiru principe de Moldavia. 1887
 138. Istoria Schitului Rudi
 139. Însemnări din Istoria Războiului României Mari de Vasile Bianu. Tomul I. De la mobilizare până la Pacea de la București. 1926
 140. Letopisețele Țerei Modovei. Cronicele Romaniei seu Letopisețele Moldaviei și Valahiei a doua edițiune. Tomu II. 1872
 141. Letopisețele Modavei și Valahiei. Cronicele Romaniei seu Letopisețele Moldaviei și Valahiei a doua edițiune. Tomu I. 1872
 142. Magazin Bibliologic 2017. Nr. 3-4 (Biblioteca Mănăstirii Rudi)
 143. Memoria Antiquitatis Acta Musei Petrodavensis XXIII 2004 (Bulboci)
 144. Memoria-Antiquitatis-Acta-Musei-Petrodavensis-XXI-1997
 145. Mircu Marius. Pogromurile din Basarabia și alte câteva întâmplări. Contribuția la istoria încercării de exterminare a Evreilor. 1947
 146. Moruzi Dumitru C. Pribegi în ț›ara răpită. Roman social basarabean. Partea I. 1912
 147. Natura. Revistă pentru răspândirea științei. No. 3. ianuarie 1923
 148. Natura. Revistă pentru răspândirea științei. No. 4 – aprilie 1924
 149. Neamul Românesc în Basarabia de N. Iorga. 1905
 150. Neculce Ioan. Buletinul Muzeului Municipal Iași. Fascicola 7. – 1928
 151. Nistor I. I. Istoria Românilor. Vol. I. 2002
 152. Nistor I. I. Istoria Românilor. Vol. II. 2003
 153. Nouă documente basarabene de N. Iorga membru al Academiei Române. 1914
 154. Orașele Basarabiei (din punct de vedere edilitar). Comunicarea prezentată Congresului de la Iași din 9-12 octombrie 1921
 155. Petre Ioan Șt. Axintie Uricariul. Studiu și text. 1944
 156. Petru Rareș. 1978
 157. Popescu G. N. Preoțimea română și întregirea neamului. Temnițe și lagăre. Vol II. 1940
 158. Popp Nicolae M. Transnistria. Încercare de monografie regională, București 1943.
 159. Preocupări Literare. Revista Societății Prietenii Istoriei Literare. Anul V. Nr. 12, Anul VI, Nr. 1 (dec. 1940 – ian 1941)
 160. Relații româno-ruse în trecut. Studii și conferințe. 1957
 161. Renașterea. Anul II. Nr. 34. 24 august 1924
 162. Renașterea. Anul V. Nr. 1. 2 ianuarie 1927 (profesorul sorocean despre Crăciun)
 163. Renașterea. Anul VII. Nr. 43. 27 octomvrie 1929 (inocentiștii)
 164. Renașterea. Anul XII. Nr. 39. 30 septembrie 1934 (fenomen natural)
 165. Renașterea. Anul XV. Nr. 33-34. 15 august 1937 (stareț din Holoșnița)
 166. Renașterea. Anul XVI. Nr. 4. 23 ianuarie 1938 (biblioteci)
 167. Renașterea. Anul XIX. Nr. 44. 2 noemvrie 1941 (biserica Stoicani)
 168. Revașul. Anul III. Nr. 34. 26 august 1905
 169. Revistă de etnologie și culturologie. Vol. 6. 2010
 170. Revista Fundațiilor Regale. Anul VII. 1 iunie 1940. No. 6
 171. Revista Fundațiilor Regale. Anul VIII. 1 februarie 1941. Nr. 2
 172. Revista Fundațiilor Regale. Anul VIII. 1 august – 1 septembrie 1941. Nr. 8-9
 173. Revistă de Istorie. Tomul I. ianuarie 1977
 174. Revistă istorică. Dări de seamă, documente, notițe. Anul I-iu, No. 2. Februar 1915
 175. Revistp Istoricp. Dpri de seamp, documente și notițe. Anul I-iu. No. 4. april 1915
 176. Revista istorică. Dări de seamă, documente și notițe. – Anul al IV-lea. N-le 11-12. noiembrie-decembrie 1918
 177. Revista istorică. Dări de seamă, documente și notițe. – An.1(1915)-29(1943). – București, 1915-1943.
 178. Revistă Istorică. Dări de seamă, documente și notițe. Anul XVI. N-le 1-3. ianuarie-mart 1930
 179. Revistă Istorică. Dări de seamă, documente și notițe. Anul XVIII. N-le 1-3. ianuarie-mart 1932
 180. Revista istorică. Dări de seamă, documente și notițe. Anul al XXII-lea. N-le 1-3. Ianuar – Mart 1936
 181. România Întregită. Anul I. No. 3. 1 martie 1925 (contrabandă)
 182. România Întregită. Anul I. No. 6. 15 aprilie 1925 (evrei)
 183. România și Țerile locuite de români. Manual pentru usul clasei IV secundare. Alcătuit conform programei analitice din 1899. 1902
 184. Românitatea Transnistreană. Antologie. 1996
 185. Românul. Anul VIII. No. 50. 29 iunie 1919 (pregătirea răscoalei)
 186. Românul. Anul VIII. Nr. 108. 11 septembrie 1919
 187. Românul. Anul XIV. Nr. 10. 3 martie 1929 (Stere)
 188. Românul. Anul I. Nr. 27. 30 iunie 1929 (schimb de refugiați)
 189. Românul. Anul XVII. No. 3. 17 ianuarie 1932
 190. Societatea de Mâine. Anul I. N-rul 11. 22 iunie 1924 (refugiați)
 191. Societatea de Mâine. Anul I. N-rul 14. 13 iulie 1924 (elevii din Soroca)
 192. Societatea de mâine. Revistă săptămânală pentru probleme sociale și economice. Anul I. Nr. 33. 30 noemvrie 1924
 193. Societatea de Mâine. Anul V. N-rul 1. 15 ianuarie 1928 (învățământul)
 194. Societatea de Mâine. Anul VI. N-rii 12-13. 1 și 15 iulie 1929 (populația)
 195. Societatea de Mâine. Anul IX. N-rul 1. 15 ianuarie 1932 (asasinatul de la Soroca)
 196. Stere C. Un caz de conștiință. Cuvântările rostite în ședințele Adunării Deputaților din 4, 5 și 9 martie 1921 asupra validării alegerii din județul Soroca. 1921
 197. Studii și documente cu privire la Istoria Românilor. Vol IV. De la 1601 la 1699. N. Iorga. 1902
 198. Studii și documente cu privire la Istoria Românilor. Vol. VI. Partea II. N. Iorga. 1904
 199. Studii și Documente cu privire la Istoria Românilor. VII. Cărți domnești, Zapise și Răvașe. Partea III. Istoria Literaturii Religioase a Românilor până la 1688 de N. Iorga. 1904.
 200. Studii și documente privitoare la Istoria Românilor. Vol. XVI
 201. Surete și Izvoade (docmunte slavo-române) Vol. IV. 1908
 202. Surete și Izvoade (documente slavo-române) publicate Gh. Ghibnescu. Vol. IX. (Documente Basarabene din arhiva Catargiu de la Cobale (ținut. Soroca)). 1914
 203. Surete și Izvoade (documente basarabene). Vol IX. 1922
 204. Surete și Izvoade (documente slavo-române) publicate Gh. Ghibănescu. Vol. XI. (Documente Basarabene). 1922
 205. Transilvania. Anul XIV. Nr. 13-14. 1-15 iuliu 1883 (Bătaia cu Cazacii)
 206. Tratat de geologie cu exemple luate în deosebi din România de I. Simionescu. 1927
 207. Tribuna. Anul X. Nr. 15. 21 ianuarie (3 februarie) 1906
 208. Tribuna. Anul XII. Nr. 164. 24 iulie 1908 (biblioteci)
 209. Tribuna. Anul XII. Nr. 165. 25 iulie 1908 (biblioteci)
 210. Tribuna Poporului. Anul V. Nr. 82. 3 (16) mai 1901 (foamete)
 211. Tribuna Poporului. Anul V. Nr. 166. 21 septembrie 1901
 212. Tribuna. Anul XV. Nr. 168. 2 (15) august 1911 (Soroca. Cosăuți)
 213. Tutoveanu G. Patria. Poezii. Anul XIV. Nr. 121. 1924
 214. Țara Noastră (biblioteca)
 215. Țara Noastră. Anul IV. Nr. 19. 13 maiu 1923
 216. Țara Noastră. Anul V. Nr. 26. 29 iunie 1924
 217. Țara Noastră. Anul VI. Nr. 19. 10 mai 1925
 218. Țara Noastră. Anul VI. Nr. 21. 24 mai 1925
 219. Țara Noastră. Anul VI. Nr. 41. 11 octombrie 1925
 220. Țara Noastră. Anul VII. Nr. 12. 21 martie 1926
 221. Țara Noastră. Anul X. No. 38. 14 decembrie 1930
 222. Unirea. Foaie bisericească-politică. Anul XXII. Nr. 62. 15 iuniu 1912
 223. Unirea. Foaie bisericească-politică. Anul XXIX. Nr. 178. 24 august 1919 (intelectualii)
 224. Unirea. Foaie bisericească-politică. Anul XXXI. Nr. 10. 5 martie 1921 (Stere)
 225. Unirea. Foaie bisericească-politică. Anul XXXI. Blaj, Sâmbătă, 12 martie 1921. Numărul 11.
 226. Unirea. Foaie bisericească-politică. Anul XXXVIII. Nr. 43. 27 octomvrie 1928 (populația)
 227. Unirea Poporului. Anul III. Nr. 5. 30 ianuarie 1921 (alegeri)
 228. Unirea Poporului. Anul V. Nr. 5. 4 februarie 1923
 229. Unirea Poporului. Anul VII. Nr. 25. 21 iunie 1925 (secetă)
 230. Unirea Poporului. Anul IX. Nr. 37. 11 septembrie 1927
 231. Unirea Poporului. Anul X. Nr. 18. 6 maiu 1928 (ploaie cu cenușă)
 232. Unirea Poporului. Anul X. Nr. 23. 10 iulie 1928
 233. Unirea Poporului. Anul X. Nr. 32. 12 august 1928 (secetă)
 234. Unirea Poporului. Anul XI. Nr. 30. 28 iulie 1929
 235. Unirea Poporului. Anul XIII. Nr. 48. 6 decembrie 1931 (populația)
 236. Unirea Poporului. Anul XIV. Nr. 31. 31 iulie 1932 (alegeri)
 237. Unirea Poporului. Anul XV. Nr. 18. 14 maiu 1933 (corul Cosăuți)
 238. Unirea Poporului. Anul XXI. Nr. 37. 10 septembrie 1939 (amintiri de la razboi)
 239. Unirea Poporului. Anul XXVI. Nr. 15. 9 aprilie 1944 (populația)
 240. Universul Literar. Anul XXXIX. No. 35. septembrie 1923
 241. Universul Literar. Anul XLI. Nr. 12. 22 marti 1925 (Nistrul)
 242. Universul Literar. Anul L. Nr. 33. 9 august 1941 (D. Iov despre Soroca)
 243. Vataman Paul. Figuri sorocene. Vol. I. (partea I) 1940
 244. Vataman Paul. Figuri Sorocene. Vol. I. (Partea2) 1940
 245. Vestul României. Ziar cotidian independent Românesc în Oradea-Mare. Anul I. No. 38. 28 octombrie 1923
 246. Viața Basarabiei. Revistă lunară. Anul I. No. 6. iunie 1932
 247. Viața Ilustrată. Anul III. Nr. 4. aprilie 1936 (despre monografia Soroca)