Soroceni de dincolo de Soroca

Publicațiile bibliotecii:

Soroceni de dincolo de Soroca, ediția 2011

Soroceni de dincolo de Soroca

Soroceni de dincolo de Soroca. Vol. A-O

Soroceni de dincolo de Soroca, ediția a II-a, volumul A-O

Soroceni de dincolo de Soroca. Vol. P-Z

Soroceni de dincolo de Soroca, ediția a II-a, volumul P-…

Bibliotecari de origine soroceană

Bibliotecari de origine soroceană

Afanas-Creciun Tatiana

Afanas-Creciun Tatiana

Bârlădeanu Lucreția

Bârlădeanu Lucreția

Berghia Ion

Berghia Ion

Bogdanovici Alexandru

Bogdanovici Alexandru

Cazacu Anatol

Cazacu Anatol

Cemortan-Voloșin Elvira

Cemortan-Voloșin Elvira

Cemortan Stela

Cemortan Stela

Ciobanu Angela

Ciobanu Angela

Garaz Oleg

Garaz Oleg

Grigurcu Grigore

Grigurcu Grigore

Neamțu Leonida

Neamțu Leonida

Pally Zenaida

Pally Zenaida

Pîrlea-Conovali Veronica

Pîrlea-Conovali Veronica

Pîrlea-Conovali Veronica. Antologie

Popa Petre. Biobibliografie

Popa Petre

Radu Daria

Radu Daria

Țaralungă Antip

Țarălungă Antip

Vârtosu Valentin

Vârtosu Valentin

Cărți despre soroceni:

Nina Slutu-Soroceanu. Biobibliografie

Nelly Țurcan. Biobibliografie