Biblioteca Publică «Mihail Sadoveanu»

Politica de confidentialitate

Politica de Confidențialitate a Centrului de Documentare și Informare „Mihail Sadoveanu” Soroca privind protecția datelor personale

CDI „M. Sadoveanu”, în calitate de autor, proprietar, administrator al www.bp-soroca.md respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site.

Prin prezenta, se stabilesc condițiile de utilizare a site-ului www.bp-soroca.md, denumit în continuare Site-ul, de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare. In cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta notă, vă rugăm să părăsiți acest website.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul web al CDI „M. Sadoveanu” memorează date personale numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în cazul unei întrebări, al unui sondaj de opinie, concurs.

Când prin intermediul prezentului Site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.

Informațiile solicitate se referă în special la date personale de identificare sau contactare (nume, numere de telefon, adresa de e-mail), modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile CDI „M. Sadoveanu”, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Scopul colectări datelor

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către CDI „M. Sadoveanu” în următoarele scopuri:

  • în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră, soluționarea cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate, inclusiv pentru asistența clienților. CDI „M. Sadoveanu” se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către dumneavoastră prin intermediul Site-ului și să nu le dezvăluie către terțe parți.
  • în scopuri statistice, pentru evaluarea gradului de satisfacție al clienților în raport cu serviciile CDI „M. Sadoveanu”. Răspunsurile dumneavoastră sunt strict confidențiale și vor fi utilizate exclusiv în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre; datele sunt colectate și prelucrate prin intermediul unei aplicații externe astfel încât nu va exista nicio conexiune între datele dumneavoastră cu caracter personal și răspunsurile date de dumneavoastră prin acest chestionar;
  • de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail și SMS cu privire la produse și servicii (inclusiv noile produse și servicii ale CDI „M. Sadoveanu”), concursuri sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate de către CDI „M. Sadoveanu” și de partenerii săi și administrare a bazei de date clienți (consumatori, numai în măsura în care persoana vizată și-a exprimat acordul expres și neechivoc pentru primirea e-mail-ului și/sau telefonului în acest scop);

Tuturor persoanelor care transmit către site-ul www.bp-soroca.md datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 aprobată de Parlamentul Republicii Moldova, privind protecția datelor cu caracter personal.

Dreptul subiectului datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal are următoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal;

Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal;

Dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, care le poate exercita printr-o cerere scrisă adresată către CDI „M. Sadoveanu” sau la numărul de telefon (+373 23) 22315.

Securitatea Datelor

Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

CDI „M. Sadoveanu” îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal și garantează protejarea informației și sistemelor informatice de accesul neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.

Acest site adoptă toate masurile de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor noștri.