Biblioteca Publică «Mihail Sadoveanu»

Prin noi mai puternici spiritual

Dacă dorești:

 • să-ți îmbogățești bagajul informațional,
 • să-ți organizezi eficient timpul liber,
 • să te instruiești,
 • să te formezi profesional vizitează Centrul de Documentare și Informare „Mihail Sadoveanu” Soroca.

Din oferta noastră:

 1. Asistență biblioteconomică (îndrumare/orientare).
 2. Împrumutul/restituirea la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă.
 3. Lecturarea/accesarea serialelor.
 4. Accesarea directă a bazelor gratuite de informații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova ș.a.)
 5. Accesarea bazelor de date proprii: 
 • „Memorie comunitară. Soroca”:
 • Soroca - ținut la margine de Țară — suport electronic.
 • Soroceni de dincolo de Soroca—suport de hârtie/ on-line.
 • Sorocenii în lume: biobibliografii—suport de hârtie/on-line.
 •  În ajutorul celor ce fac studii:
 • Referate, teze, cărți—242 surse tematice on-line/suport electronic.
 • Moldovenii: tradiții, obiceiuri, trai—on-line/ suport de hârtie.
 • Mape tematice—42 titluri—format pe hârtie.
 1. Derulare de proiecte culturale (întâlniri cu scriitori, oameni de cultură; conferințe, dezbateri, lansări de carte, seri literare ș.a.)
 2. Implicare în proiecte culturale:
 • Cenaclul literar „Tineri condeieri” - filiala nr. 1
 • Cenaclul literar „Mugurașii” - filiala nr. 4
 • Cenaclul literar „Spirit și intelect” - filiala pentru copii „Steliana Grama”
 • Clubul pentru copii „Planeta copiilor în culori” - filiala nr. 2
 • Teatrul de păpuși „Licuricii soroceni” - filiala nr. 2
 • Clubul pentru femei „Divertisment” - filiala „Basarabia”
 • Clubul amatorilor de flori „Floare albastră” - CDI „M. Sadoveanu”
 1. Implicare/colaborare în realizarea programelor de educație permanentă, formare și perfecționare profesională (bază pentru stagiile de practică a studenților Colegiului de Arte, ore de formare a culturii informaționale a studenților Colegiului „M. Eminescu” și Colegiului de Arte)
 2. Oferire de informații bibliografice.
 3. Referințe bibliografice.
 4. Sesiuni de instruire profesională/la solicitare în IT.
 5. Sesiuni de instruire on-line.
 6. Acțiuni de instruire a colaboratorilor bibliotecilor comunale/CRDI.
 7. Voluntariat/parteneriat

Repere statistice:

Fondul de documente—130 400 u.b. dintre care:

Cărți— 122 500

Periodici— 7 900

Casete audio/video— 331

Tehnici de calcul—24

Inclusiv pentru utilizatori—18

Documente și informații livrate anual— 182 500

Utilizatori înscriși— 13 000

Vizite per an—58 000

Inclusiv accesări— 7 300

Vizite per zi—49,2

Proiecte culturale derulate - 11