Biblioteca Publică «Mihail Sadoveanu»

Referate preferate cu ajutorul bibliotecii, internetului și tehnicilor de calcul elaborate

Program informațional—educativ

Descrierea succintă a serviciului:  CDI ”M. Sadoveanu”, analizând atent cerințele și necesitățile elevilor față de bibliotecă au ajuns la concluzia  să fie inițiat serviciul „Referate  preferate cu ajutorul bibliotecii, Internetului și tehnicii de calcul elaborate”.

Scopul serviciului: O problemă destul  de spinoasă este cea a elaborării referatelor, eseelor și rezumatelor. Majoritatea elevilor știu să utilizeze tehnica de calcul numai pentru a accesa rețele de socializare, dar mai sunt și cei care nu știu nici să acceseze paginile web ale rețelelor dacă nu sunt la moment deschise. Majoritatea sunt dispuși să le caute bibliotecarul referatul sau eseul. Căutarea și elaborarea de sine stătător a acestor materiale cultivă responsabilitatea elevilor, autonomia, perseverența, managementul timpului, inițiativa sau încrederea în sine. Elevul devine  responsabil, că tot ceea ce face are consecințe pozitive ori negative. CDI „M. Sadoveanu” vine în ajutor prin dezvoltarea competențelor copiilor de a-și face temele cu ajutorul literaturii tematice, tehnicii de calcul și a Internetului.

Solicitanții serviciului: Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, Colegiul „Prometeu”, Colegiul de Arte „N. Botgros”, Colegiul Tehnic Agricol, Școala profesională, Liceul Teoretic „C. Stere”, „P. Rareș”, „I. Creangă”, Gimnaziul Nr. 1.

Grupul țintă: copii de vârsta 10 - 21 ani, elevi, studenți.

Perioada de realizare: septembrie—octombrie 2014 – 2017, zilnic.

Program:

Acțiunea I. Activitate de instruire în utilizarea tehnicilor de calcul. Metode de căutare pe Internet. Avantaje și riscuri în accesarea informației pe net.

Acțiunea II. Resurse: wiki, dicționare, biblioteci on-line.

Acțiunea III. Copierea și salvarea informației din Internet. Procesarea unui document Word.

Acțiunea IV. Ce este referatul, eseul, rezumatul și care sunt cerințele elaborării lor. Cum se face corect o adnotare. Câteva reguli de redactare a textelor.

Acțiunea V. Etica în Internet. Cum să ne comportăm pe rețelele de socializare odnoklassniki, facebook etc.  

Acțiunea VI. Blogul, comunicarea prin Internet etc.

Acțiunea VII. La finele celor 2 luni Beneficiarii serviciului au demonstrat referate, esee, rezumate elaborate de ei și au vorbit despre ce abilități au căpătat.

Parteneri: Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, Colegiul „Prometeu”, Colegiul de Arte „N. Botgros”, Colegiul Tehnic Agricol, Școala profesională, Liceul Teoretic „C. Stere”, „P. Rareș”, „I. Creangă”, Gimnaziul Nr. 1.

Impactul serviciului:

60 de copii au căpătat abilități de lucru cu tehnica de calcul.

60 de copii știu să-și elaboreze singuri referate, esee, rezumate.

Produsele elaborate în cadrul serviciului servesc drept materiale didactice pentru toți utilizatorii.

Referatele, eseele elaborate de către elevi au îmbogățit colecția bazei de date „În ajutor tineretului studios”.

Concept: Gaja Viorica

Realizare: Gaja Viorica

                  Chiseliță Raisa