Biblioteca Publică «Mihail Sadoveanu»

Soroca

O mare parte din cărțile de mai jos fac parte din colecția Bibliotecii Digitale a Bucureștilor și reflectă istoria Ținutului Soroca.
 1. Adamescu Gh. Dicționar istoric-geografic. Vol. I
 2. Adamescu Gh. Dicționar istoric-geografic. Vol. II
 3. Albina revista pentru popor. Anul XXIII. No. 33-35. 16 octombrie - 1 noembrie 1924
 4. Anuarul Institutului de Istorie Națională. Vol II. 1923
 5. Anuarul Institutului de Istorie Națională. Vol. VI (1931-1935)
 6. Arhiva: Organul Societății Istorico-Filologice din Iași. Revistă de filologie, istorie și cultură românească. Anul XXVIII. Octombrie 1921. No. 2
 7. Atlas Istoric Geografic al Neamului Românesc. 1920
 8. Axinte Uricariul. Cronica paralelă a Țării Românești și a Moldovei. Vol. I. 1993
 9. Axinte Uricariul. Cronica paralelă a Țării Românești și a Moldovei. Vol. II. 1994
 10. Bălan Teodor. Vornicia în Moldova. 1931
 11. Basarabia și Bucovina de Sus sub noua stăpânire
 12. Basarabia: Considerațiuni generale, agricole, economice și statistice. 1919
 13. Basarabia Română. Antologie. 1996
 14. Bezviconi G. G. Călători Ruși În Moldova Și Muntenia. 1947
 15. Bezviconi G. G. Profiluri de ieri și de azi. Articole. 1943
 16. Bogza Geo. Țări de piatră, de foc și de pământ. 1939
 17. Boldur A. V. Istoria Basarabiei. Contribuții la studiul Istoriei Românilor. Vol. I. Epocile vechi (până la sec. XVII) 1436 - 1936. 1937
 18. Brătianu Gheorghe. Basarabia drepturi naționale și istorice
 19. Buletinul Comisie Istorice a României. Vol. VII. 1928
 20. Cadre didactice a Liceului de fete din Soroca
 21. Călători străini despre Țările Române. Vol. VII. 1980.
 22. Călători străini despre Țările Romne. Vol. VIII. 1983
 23. Călători străini despre Țările Române. Vol. X. Partea a II-a. 2001
 24. Cantemir Dimitrie. Descrierea Moldovei. 1909
 25. CETATEA cu monografia orașului SOROCA. 1932
 26. Ciobanu Ștefan Basarabia: Monografie. Chișinau-1926
 27. Chronica husilor și a episcopeiei cu aseminea numire dupre documentele episcopeie si alte monumente ale terei scrisa de episcopul Dunării-de-Josu Melchisedek. 1869
 28. Colecție de Nuvele Istorice și diferite Discursuri publicate în diarul Curierul Satelor. 1898
 29. Convorbiri literare. Anul XVI. No. 1. 1 aprilie 1882
 30. Constantinescu Nic. M. Soroca: Descriere istorică, geografică, economică și culturală. 1943
 31. Corfuz I. Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al XVII-lea. 1983
 32. Cronici turcești privind Țările Române. Extrase Vol. II. Sec. XVII - începutul sec. XVIII. 1974
 33. Cronici turcești privind Țările Române. Extrase Vol. III. Sfârșitul sec. XVI - sfârșitul sec. XIX. 1980
 34. Despre Gheorghie Stefan Voevod. Domnul Moldovei. (1653 - 1668) de Alexandru Papadopul Calimah. 1886
 35. Diaconescu E. Românii din răsărit - Transnistria. 1942
 36. Documente privind Istoria României. Veacul XVI. A. Moldova. Vol. I. (1501 - 1550). 1953
 37. Documente privind Istoria României. Veacul XVII. A. Moldova. Vol. II. (1606 - 1610). 1953
 38. Documente privitoare la Istoria lui Mihai Viteazul publicate de P. P. Panaitescu
 39. Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. XXVII. (1643 - 1644). 2005
 40. Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. XXVIII. (1645 - 1646). 2006
 41. Dunăreanu N. Nădejdi Spulberate: Nuvele, Schițe, Amintiri. 1928
 42. Edilitatea Orașelor și Satelor din România Mare. 1921
 43. Figuri Contemporane din Basarabia. a-d. 1939
 44. Figuri Contemporane din Basarabia. e-n. 1939
 45. Figuri Contemporane din Basarabia. n-z. 1939
 46. Geografia Țerilor Romane. Pentru clasele primare de Dimitrie Gusti. Edițiunea a treia. 1867
 47. Giurgea Eugeniu E. Din trecutul și prezentul Basarabiei. 1928
 48. Giurescu C. C. Istoria Românilor II. Partea a doua. De la Mircea cel Bătrân și Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul 1943
 49. Giurescu C. C. Istoria Românilor III. Partea întâi. De la moartea lui Mihai Viteazul până la sfârșitul epocii fanariote (1601 - 1821). 1944
 50. Giurescu C. C. Istoria Românilor III. Partea doua. De la moartea lui Mihai Viteazul până la sfârșitul epocii fanariote (1601 - 1821). 1946
 51. Giurescu C. Letopisețul Țării Moldovei de la Istratie până la domnia a doua a lui Antioh Cantemir (1661 – 1705). 1913
 52. Hora de la Soroca-bessarabie-Anglais
 53. Hora de la Soroca
 54. Ion Jalea. Basarabia. Descrierea - Istoria - Unirea. împreună cu harta Basarabiei
 55. Ion-Vodă cel Cumplit (Oamenii Mari ai României). (1572-1574) de B. Petriceicu Hâjdeu. 1865
 56. Iorga N. Basarabia Noastră scrisă după 100 ani de la răpirea ei de către Ruși. Studii și documente cu privire la Istoria Românilor. Vol. XXIV. 1912
 57. Iorga Nicolae. Carol al XII-lea, Petru cel Mare și țerile noastre (1709-1714)
 58. Iorga N. Istoria Românilor. Vol. VI. Monarhii. 1938
 59. Ispisoace și Zaspise publicate Gh. Ghibănescu. (Documente slavo-române). Vol. I. Partea I. (1400 - 1600). 1906
 60. Istoria Armatei Românești de N. Iorga. Vol. I. (Până la 1599) 1910
 61. Istoria Imperiului Ottomanu crescerea si caderea lui cu note forte instructive de Demetriu Cantemiru principe de Moldavia. 1887
 62. Însemnări din Istoria Războiului României Mari de Vasile Bianu. Tomul I. De la mobilizare până la Pacea de la București. 1926
 63. Letopisețele Țerei Modovei. Cronicele Romaniei seu Letopisețele Moldaviei și Valahiei a doua edițiune. Tomu II. 1872
 64. Letopisețele Modavei și Valahiei. Cronicele Romaniei seu Letopisețele Moldaviei și Valahiei a doua edițiune. Tomu I. 1872
 65. Mircu Marius. Pogromurile din Basarabia și alte câteva întâmplări. Contribuția la istoria încercării de exterminare a Evreilor. 1947
 66. Moruzi Dumitru C. Pribegi în țara răpită. Roman social basarabean. Partea I. 1912
 67. Natura. Revistă pentru răspândirea științei. No. 4 - aprilie 1924
 68. Neamul Românesc în Basarabia de N. Iorga. 1905
 69. Neculce Ioan. Buletinul Muzeului Municipal Iași. Fascicola 7. - 1928
 70. Nistor I. I. Istoria Românilor. Vol. I. 2002
 71. Nistor I. I. Istoria Românilor. Vol. II. 2003
 72. Nouă documente basarabene de N. Iorga membru al Academiei Române. 1914
 73. Orașele Basarabiei (din punct de vedere edilitar). Comunicarea prezentată Congresului de la Iași din 9-12 octombrie 1921
 74. Petre Ioan Șt. Axintie Uricariul. Studiu și text. 1944
 75. Petru Rareș. 1978
 76. Popp Nicolae M. Transnistria. Încercare de monografie regională, București 1943.
 77. Relații româno-ruse în trecut. Studii și conferințe. 1957
 78. Revistă de etnologie și culturologie. Vol. 6. 2010
 79. Revista Fundațiilor Regale. Anul VII. 1 iunie 1940. No. 6
 80. Revista Fundațiilor Regale. Anul VIII. 1 august - 1 septembrie 1941. Nr. 8-9
 81. Revista istorică. Anul al XXII-lea. N-le 1-3. Ianuar - Mart 1936
 82. România și țerile locuite de români. Manual pentru usul clasei IV secundare. Alcătuit conform programei analitice din 1899. 1902
 83. Românitatea Transnistreană. Antologie. 1996
 84. Societatea de mâine. Revistă săptămânală pentru probleme sociale și economice. Anul I. Nr. 33. 30 noemvrie 1924
 85. Stere C. Un caz de conștiință. Cuvântările rostite în ședințele Adunării Deputaților din 4, 5 și 9 martie 1921 asupra validării alegerii din județul Soroca. 1921
 86. Studii și Documente cu privire la Istoria Românilor. VII. Cărți domnești, Zapise și Răvașe. Partea III. Istoria Literaturii Religioase a Românilor până la 1688 de N. Iorga. 1904.
 87. Studii și documente privitoare la Istoria Românilor. Vol. XVI
 88. Surete și Izvoade (documente slavo-române) publicate Gh. Ghibnescu. Vol. IX. (Documente Basarabene din arhiva Catargiu de la Cobale (ținut. Soroca)). 1914
 89. Surete și Izvoade (documente slavo-române) publicate Gh. Ghibănescu. Vol. XI. (Documente Basarabene). 1922
 90. Tratat de geologie cu exemple luate în deosebi din România de I. Simionescu. 1927
 91. Vataman Paul. Figuri sorocene. Vol. I. (partea I) 1940
 92. Vataman Paul. Figuri Sorocene. Vol. I. (Partea2) 1940
 93. Viața Basarabiei. Revistă lunară. Anul I. No. 6. iunie 1932