MAGAZIN BIBLIOLOGIC

MAGAZIN BIBLIOLOGIC: Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică.

  • Editori:
  • Consiliul Biblioteconomic Naţional
  • Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
  • Societatea Ştiinţifică de Bibliofilie şi Ex-libris „Paul Mihail” din Moldova